Blog > Komentarze do wpisu

Pegazem po Tarnowie 240+26


Tradycyjnie już wrzesień zapowiada się u nas festiwalowo i międzynarodowo. Bo też takiego nagromadzenia imprez znacznie wykraczających poza nasze miejskie opłotki próżno by szukać w innych miesiącach. Widać wyraźnie, że nasi milusińscy organizatorzy powrócili z wakacyjnych wojaży z mocnym postanowieniem nadrobienia letnich zaległości, stąd to kulturalne przyspieszenie. Na szczegóły przyjdzie czas więc teraz tylko wymieńmy te najważniejsze wrześniowe imprezy. VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o Złoty Warkocz Tarłówny w Dębnie organizowany przez nasze Muzeum Okręgowe (21 wrzesień), Międzynarodowy Festiwal Filmów dla dzieci „Galicja 2008”, który odbędzie się w Kino „Marzenie” w dniach 24 – 28 września, I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio – Tarnów 2008” – finał 27 września w Bazylice Katedralnej, XII Ogólnopolski Festiwal Komedii „Talia 2008”, początek 27 wrzesień w teatrze im. L. Solskiego. Jeśli do tej imponującej wyliczanki dołożyć trwające jeszcze przez cały wrzesień XXIII Muzyczne Spotkania u Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i dwudniowe Europejskie Dni Dziedzictwa „Powrót na ojcowiznę” (13 - 14 wrzesień, oraz Małopolską Noc Naukowców zapowiadaną na 26 września w MCK, a także te już odbyte, jak XXI Tarnowską Paradę Konną Klikowa 2008 połączoną z Małopolskim Festiwalem Smaku (7 września), to nasuwa się podstawowa wątpliwość, czy nie za dużo tego kulturalnego dobra na raz i czy jego konsumpcja nie odbije się na naszych kieszeniach, bo taki np. jednoosobowy karnet na „Talię” kosztuje, bagatela, 390 zł (!). A przecież wrzesień w naszym galicyjskim miasteczku nie tylko „festiwalami stoi”, właśnie minęła tarnowska część  XVI Światowego Forum Mediów Polonijnych, imprezy z racji dziennikarskich konotacji szczególnie bliskiej Pegazowi, więc o niej słów kilka…


Światowe Forum Mediów Polonijnych to największe w Polsce przedsięwzięcie tego typu, adresowane do dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych pracujących na rzecz polonii na całym świecie. Stanowi również doskonałą okazję do integracji dziennikarzy polskich działających poza granicami kraju, z ich kolegami po fachu uprawiającymi ten zawód w Polsce. Forum to także znakomita okazja do szerokiej prezentacji polskiej racji stanu, polityki zagranicznej polskiego rządu, szczególnie w sferze kultury i gospodarki. ŚFMP to trwająca od dziesięciu lat wielka debata na temat roli mediów polonijnych w utrzymaniu więzi naszej Polonii z krajem i promocji Polski w świecie. Pierwsze takie spotkanie odbyło się we wrześniu 1993 r. i nosiło nazwę Światowe Forum Prasy Polonijnej, odbywało się wyłącznie w Tarnowie. Jego organizatorem, podobnie jak i drugiego Forum, był nieistniejący już Wojewódzki Ośrodek Kultury w Tarnowie, którego dyrektorem był Stanisław Lis, główny pomysłodawca i organizator ŚFMP. Od 1995 r. poszerzono ofertę Forum adresowaną dotąd wyłącznie do dziennikarzy prasowych, o ich kolegów z radia i telewizji. Zmieniono również nazwę na obecną a od 1996 organizatora – prze kolejne trzy lata była nim Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. . Od 1999 r. organizacją Forum zajmuje się, specjalnie w tym celu powołane Stowarzyszenie – Małopolskie Forum Współpracy z Polonią. Wszystkie spotkania rozpoczynają się w Tarnowie, gdzie Forum narodziło się i skąd promieniuje. Po 2 – 3 dniach pełnych serdecznych spotkań, różnych warsztatów, konferencji i prezentacji, Forum przenosi się z Tarnowa do regionów, które w  danym roku chce w sposób szczególny prezentować i promować. Dotąd polonijni dziennikarze odwiedzili już Małopolskę i Kraków /1999/, Podkarpacie i Rzeszów /2000/, województwa: łódzkie i Łódź //2001/ i świętokrzyskie i Kielce /2002/, lubelskie i Lublin /2003/, Pomorze i Trójmiasto /2004/, województwo śląskie i Katowice /2005/, województwo warmińsko – mazurskie i Olsztyn /2006/, województwo mazowiecki i Warszawę /2007/. W tym roku Forum gości w Małopolsce, zaś w przyszłym roku zawita na dolny Śląsk. Łącznie w dotychczasowych 16 edycjach ŚFMP wzięło udział  2366 dziennikarzy, którzy odwiedzili 8 regionów i 71 dużych miast oraz setki mniejszych miejscowości w całej Polsce. Tematem, który je łączy jest „Rola mediów polonijnych w tworzeniu kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu więzi z krajem. Promocja Polski w świecie”. W tym roku motywem wiodącym forum jest dyskusja o gospodarczych, turystycznych i kulturalnych szansach Małopolski.

Tegoroczne spotkanie polonijnych dziennikarzy odbywa się w dniach 9 – 16 wrzesień. W tym roku Najwięcej uwagi poświęcimy Tarnowowi i najbliższej okolicy. To szansa na nowe kontakty gospodarcze, edukacyjne i kulturalne – mówił podczas inauguracji Stanisław Lis, prezes zarządu Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, stowarzyszenia, której jest głównym organizatorem imprezy.

W inauguracji Forum uczestniczyła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek, która powiedziała m.in.  "Forum jest niezbędne dla integracji całej polskiej diaspory. Nie znajduję słów, żeby podkreślić wagę takich spotkań". Jak podkreśliła, dla dziennikarzy polonijnych to szansa poznania Polski z bliska i okazja do nauki dziennikarskiego rzemiosła, poznania technicznych nowinek. Zdaniem wicemarszałek Senatu media polonijne „są niezwykle ważnym nośnikiem spraw polskich i polskości na świecie" i właśnie dzięki nim miliony Polaków, którzy żyją poza granicami, mogą utrzymywać kontakt z krajem. „Bez mediów polonijnych ja sobie w ogóle nie wyobrażam umacniania więzi między nami a rodakami rozsianymi po całym świecie" - podkreśliła.

Na XVI Światowe Forum Mediów Polonijnych "Tarnów - Małopolska 2008" przyjechało około 150 dziennikarzy z 23 krajów,  m.in. z Argentyny, Austrii, Białorusi, Francji, Grecji, Holandii, Kanady, Libanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Szwecji.

„To, co mnie tu ściągnęło, to możliwość poznania regionu, którego nie zdążyłam poznać przed wyjazdem z Polski. Ciekawe jest to, że zobaczymy wiele małych miejscowości. Z drugiej strony to możliwość nawiązania kontaktów z kolegami dziennikarzami z całego świata, żeby sprawdzić, w jakich warunkach oni pracują i wymienić się doświadczeniami, a może i radami jak funkcjonować w warunkach, w jakich przyszło nam żyć" - mówiła  Grażyna Kamień-Soeffker z polonijnego magazynu radiowego w Radiu Flora w Hannowerze. Jak dodała, mediom polonijnym w wielu krajach jest trudno, bo nie otrzymują one wsparcia instytucjonalnego.

„Na Forum jestem po raz 16. Dla nas to najlepsza możliwość, by poznać Polskę i rodaków z różnych krajów. Mam tu już dobrych przyjaciół" - powiedziała  Ludmiła Natykacz, autorka i redaktorka programu dla Polaków w regionalnym oddziale Telewizji Państwowej w Żytomierzu na Ukrainie.

Tegoroczne spotkanie potrwa do 16 września. Jego uczestnicy odwiedzą Kraków, Nowy Sącz, Wieliczkę i kilkanaście innych miejscowości w Małopolsce. To wielki powrót do źródeł, którymi dla ŚFMP jest ziemia tarnowska. Stąd na trasie tegorocznej peregrynacji polonijnych dziennikarzy znalazły się m.in.: Powiśle Dąbrowskie z Zalipiem na czele, Pogórze Ciężkowickie z Tuchowem i Kąśną Dolną. Niewątpliwą atrakcją będzie udział uczestników Forum w IX Święcie Fasoli w Zakliczynie połączony z biesiadą w Fasolandii… .

W ostatnim dniu forum, w Warszawie, zaplanowano spotkanie z marszałkiem Senatu i z członkami Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Tego dnia wręczona zostanie nagroda „Fidelis Poloniae'2008" przyznawana za wybitne zasługi w umacnianiu więzi Polonii z krajem i promocję Polski oraz nagrody w konkursie „Polacy na ścieżkach świata - blaski i cienie emigracji". Rozstrzygnięte zostaną konkursy, tradycyjnie towarzyszące forum: XVI Międzynarodowy Konkurs Literacki im. H. Cyganika „Powroty do źródeł” oraz konkurs na reportaż z poprzedniego forum. Codziennie ukazywać się będzie gazeta codzienna „Wici Polonijne” współredagowana przez uczestników Forum.

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zrzesza blisko 1 tys. mediów polonijnych, z czego ok. 600 funkcjonuje w sposób ciągły. Są to media o bardzo różnych nakładach, zasięgu i poziomie profesjonalizmu. Według Małgorzaty Sajdak ze stowarzyszenia Małopolskie Forum Współpracy z Polonią, zastępcy dyrektora biura organizacyjnego Forum Mediów Polonijnych, w ostatnich latach obok wciąż najpopularniejszych poza granicami gazet polonijnych pojawiły się portale internetowe. „Największym problemem, niezależnie czy jest to redakcja na Wschodzie czy na Zachodzie, są wszędzie finanse. Wszystko zależy od tego, jaki jest sponsor. Są to przeważnie redakcje prywatne. Są też kłopoty techniczne, wynikające z tych finansowych. I zaczyna pojawiać się problem braku następców - stara emigracja odchodzi, nowa rzadziej się w to bawi, chociaż Irlandia i Wielka Brytania są przykładem na to, że powstają nowe redakcje" - mówiła Sajdak.

Jak wszyscy podkreślają Światowe Forum Mediów Polonijnych jest miejscem debaty, wyrażania opinii w sprawach ważnych dla Polaków mieszkających poza granicami kraju, wskazywania roli, jaką mogą odgrywać Polacy żyjący i działający za granicą w zakresie promocji Polski i tworzenia jej pozytywnego wizerunku. Ale jak to zwykle bywa, najciekawsze są spotkania po oficjalnych wystąpieniach i debatach.  Wtedy jest czas na nawiązywanie prawdziwych więzi i relacji. Nieformalnie poza obowiązkową „autoprezentacją”. W tarnowskiej części imprezy na czoło tych nocnych hotelowych, i nie tylko, rozmów rodaków  wybił się w tym roku kabaret „Defekt”, który wycisnął z uczestników całe hektolitry śmiechu, jak napisali w swoich „Wiciach” nasi goście. Jedynym defektem dwudniowego pobytu polonijnych żurnalistów w naszym mieście był całkowity brak, no może poza paroma wyjątkami, integracji z tarnowskimi dziennikarzami, których „zapomniano” zaprosić do udziału w tej ciekawie pomyślanej imprezie. A jest ich w Tarnowie co najmniej kilkudziesięciu i wielu z nich zapewne chętnie zintegrowało by się ze swoimi kolegami po fachu, wymieniło doświadczenia i nawiązało stałe kontakty z polonijnymi redakcjami. Pro publico bono i nie tylko… . Ale tak dzieje się co roku więc może w tym „szaleństwie” organizatorów Forum jest jakaś metoda. I może dlatego tarnowianie nie zauważyli Forum, którego tak naprawdę w Tarnowie nie było. Pomimo, iż wzięło w nim udział całkiem spore grono ministrów i marszałków, prezydentów i innych VIP – ów, którzy gadali, gadali, gadali… .


Ryszard Zaprzałka


By powrócić na stronę główną kuriera kliknij powrótsobota, 13 września 2008, tarnowski_kurier_kulturalny

Polecane wpisy

  • - > Pegazem po Tarnowie 512

    Tarnowski Teatr kończy sezon bez personalnych rewolucji. W nowy wejdzie z odrobinę mniejszym zespołem - aktorzy Jolanta Januszówna i Jerzy Ogrodnicki przechodzą

  • -> Pegazem po Tarnowie 249/250

    To będzie absolutnie wyjątkowy - dubeltowy felieton. I to nie koniecznie z powodu oczywistych świątecznych wigilijno – noworocznych przesileń. Powodem jeg

  • -> Pegazem po Tarnowie 248

    A już się zanosiło na to, że schyłek mijającego roku nie będzie taki, jak zawsze świąteczno – noworoczny, tylko urwie się na dacie 21 grudnia czyli zapowi

NOWA ODSŁONA!


tarnowski kurier kulturalny: